Obejma montażowa do gimbali FeiyuTech G6 i G5 v2 kompatybilnej z GoPro 6Obejma montażowa do gimbali FeiyuTech G6 i G5 v2 kompatybilnej z GoPro 6
Obejma montażowa do gimbali FeiyuTech G6 i G5 v2 kompatybilnej z GoPro 6
Obejma montażowa do gimbali FeiyuTech G6 i G5 v2 kompatybilnej z GoPro 6
Cena:19,00PLN
Ilość: szt.
Obejma montażowa do gimbali FeiyuTech G5 wersji V2